Subjektyvus tinklaraštis apie tai, kas sudomina...

2016 m. gegužės 12 d., ketvirtadienis

Kaip "Naktiniai vilkai" tapo Putino parankiniais

Dar prieš keletą metų apie „Naktinius vilkus“ - Maskvos motociklininkų klubą, Lietuvoje girdėjo retas. Tačiau jau kuris laikas šie Putino numylėtiniai maudosi Rusijos bei užsienio žiniasklaidos dėmesio spinduliuose. Kaipgi taip nutiko, kad iš pradžių ganėtinai apolitiški motofanai pradėjo itin artimai bičiuliautis su Kremliumi ir tapo ištikimiausiais putinizmo šaukliais? 

Visažiniai liežuviai plaka: valdžia tiesiog nusipirko nepamainomą „vilkų“ lyderį Aleksandrą Zaldostanovą - Chirurgą, o per jį prisijaukino ir visus kitus.


Neformalo Sašos Zaldostanovo jaunystė

Naktinių vilkų“ istorija neatsiejama nuo jų įkūrėjo A. Zaldostanovo biografijos. 1963 m. Ukrainoje gyvenusių rusakalbių gydytojų šeimoje gimęs Saša tėvų pavyzdžiu stojo mokytis medicinos, tačiau iki šiol neaišku – baigė mokslus, ar nebaigė. Būtent nuo to laiko Zaldostanovui prilipo Chirurgo pavardė, kuria nenusisekęs medikas, pasak tuomet jį pažinojusių, be galo didžiavosi. Pirmasis Zaldostanovo įsigytas motociklas buvo čekiška „Jawa“, kuriuo jis rūpinosi labiau už viską pasaulyje. Perestrojkos laikų linksmuolis. Beje, šioje nuotraukoje Zaldostanovas su kompanija šaiposi iš parke sutikto, ganėtinai pasimetusio komjaunuolio.

Netrukus aplink charizmatišką ilgaplaukį jaunuolį pradėjo burtis kiti motociklizmo fanai: prasidėjo grupiniai naktiniai pasivažinėjimai be taisyklių, lakstymas nuo milicijos, merginos, alus ir sunki muzika. Žodžiu, viskas kaip ir turi būti!

Didžiarusiškos ar prosovietinės idėjos Zaldostanovui tuomet nerūpėjo, veikiau priešingai. Nuo tarnybos kariuomenėje būsimasis ultrapatriotas kažkaip stebuklingai išsisuko, nors tuo metu jo bendraamžiai keliavo tiesiai į Afganistaną. Užtat aukštas, fiziškai tvirtas Chirurgas nepabūgdavo gatvėse muštis su pusiau kriminaliniu, „proletarišku“ Maskvos kiemų jaunimu, kurio atstovai nuolat terorizavo „provakarietiškus“ pankus ir metalistus. Apskritai A. Zaldostanovas vėliau nekart pripažino, kad Gorbačiovo perestrojkos laikais buvęs gana provakarietiškų pažiūrų, tačiau vėliau, „kaip ir milijonai paprastų rusų“, pasijuto „bėgėdiškai apgautas“. 


1989 m. A.Zaldostanovas spėjo nusifilmuoti epizodiniame vaidmenyje filme "Avarija - mento duktė" 

Motociklininkų klubą „Naktiniai vilkai“ Chirurgas su bendražygiais įkūrė maždaug 1989 m., iškart pasiskelbdamas nekeičiamu jo lyderiu. Absoliučiai viskas, įskaitant įvaizdį, buvo nukopijuota nuo vakariečių baikerių, su kurių gyvenimu A. Zaldostanovas susipažino kelis metus pagyvenęs užsienyje. Ten pat, Vokietijoje, įsisavinti šiokie tokie verslo bei organizacinio darbo pagrindai, tad sugrįžęs į Maskvą Chirurgas atsidėjo tik besivystančio klubo reikalams. Beje, nemaža dalis buvusių „vilkų“ teigė jau tada pastebėję didžiulį Zaldostanovo susireikšminimą, kitų nuomonės nepaisymą, bendrų pasiekimų prisiskyrimą sau, neįtikėtiną garbėtrošką ir pasipelnymo bet kokiomis priemonėmis siekį. 


Viena ankstyvųjų "Naktinių vilkų" nuotraukų. Tada jie dar mėgo Konfederatų vėliavas ir atvirai šlovino amerikietišką baikerystę. 

Dalis senų kolegų nutraukė su A. Zaldostanovu bet kokius ryšius paaiškėjus, kad naktinis roko klubas „Sexton“ Maskvoje, kurį už savo lėšas įrenginėjo daugybė baikerių, įregistruotas kaip asmeninė Chirurgo nuosavybė. Beje, šiame klube vakarinių linksmybių su damomis nevengdavo ieškoti ir žymūs politikai. Pavyzdžiui, karingi ura-patriotai V. Žirinovskis ir D.Rogozinas. Taigi, pirmieji Chirurgo kontaktai su „reikiamais žmonėmis“ užsimezgė dar prieš 2000-uosius.

Auksinio pinigų lietaus kol kas nebuvo, todėl nebuvo ir to garsaus, parodomojo patriotizmo. Pastarasis išbujojo kiek vėliau, kai į klubą įstojo toks Aleksejus Vaicas – profesionalus įvaizdžio kūrėjas bei politinis technologas, galėjęs pasigirti pažintimis tiek politikų, tiek aukštų stačiatikių dvasininkų tarpe. Sakoma, būtent Vaicas pasistengė, kad maištingieji „vilkai“ staiga virstų rėksmingais patriotais ir pamaldžiais stačiatikiais, nors tie, kas pažinojo Chirurgą ilgesnį laiką, atvirai juokėsi iš tariamų dvasinių pastarojo „nušvitimų“. 


Jokių sovietinių simbolių, pravoslaviškų kryžių ir ura-patriotinių kalbų!

Kaip ten bebūtų, 2009 m. A. Zaldostanovo organizuotą „kryžiaus kelią“ ant motociklų „po brangias kiekvienam rusui vietas“ Ukrainai priklausančiame Kryme palaimino atvirai proputiniškas Maskvos patriarchas Kirilas. „Nakties vilkai“ tiesiog laiku ir sėkmingai įšoko į Rusijoje augančio neoimperinio revanšizmo traukinį. Naujasis A. Vaico kurtas įvaizdis pasiteisino.

Netrukus su A. Zaldostanovo kompanija panoro susipažinti tuometinis Rusijos premjeras Vladimiras Putinas, kuriam „patriotiški vyrukai ant geležinių žirgų“, ko gero, buvo reikalingi savajam „šaunaus ir šiuolaikiško“ lyderio įvaizdžiui kurti. Po kiek laiko motociklą apsižergęs V. Putinas jau pasirodė Chirurgo kolonos priešakyje. Nuo tada Zaldostanovas niekuomet nepamiršdavo pasigirti asmenine draugyste su Rusijos prezidentu, o vėliau - puikuotis odiniame švarke įsisegtu iš savo kumyro rankų gautu Garbės ordinu. „Už patriotinį jaunimo auklėjimą“ - ne kitaip! 


Aukštas V. Putino įvertinimas - Garbės ordinas!

Į kiekvieną valdžios malonę „Naktiniai vilkai“ atsakydavo dar didesniu pseudopatriotinės egzaltacijos pliūpsniu. Amerikietiškas žodis „baikeris“ staiga pasirodė netinkamas, todėl buvo pakeistas į „motociklininkas“. Savo klubo pavadinimą „vilkai“ pradėjo rašyti tik rusiškai ir tik kirilica, lakstyti su ikonomis, siūtis ant striukių ne tik stačiatikių kryžius, bet ir sovietinę simboliką. Tiesa, tokia judėjimo „rusifikacija“ buvo labai pasirinktinė: nė vienas Vakarus keikiantis Chirurgo sėbras nepersėdo ant rusiškų motociklų, nė vienas neatsisakė „priešiškoje JAV“ susiformavusio baikerio įvaizdžio... 


Ugningas patriotas!

Pats „Naktinių vilkų“ staiga tapo „patriotu Nr. 1“ – tikra žiniasklaidos žvaigžde. Kiekviename savo pasirodyme jis mušdavosi kumščiu į krūtinę, deklaruodamas meilę tėvynei ir tikėjimui, bet akylesni vis pastebėdavo, kad Chirurgo pareiškimai - neišsilavinusiam žmogui būdingi lozungai ir apibendrinimai, grįsti visišku gimtosios šalies istorijos bei Šv. Rašto neišmanymu, kurį „Naktinių vilkų“ lyderis taip mėgsta „cituoti“. Vietos primityviame A. Zaldostanovo pasaulėvaizdyje pakako viskam: ir dvigubam ereliui, ir kūjui su pjautuvu, ir Stalinui, ir carui, ir „prigimtiniam rusiškam dvasingumui“, ir pačiam Jėzui Kristui. Na, o ko gi galima tikėtis iš žmogaus, kuris ugningu patriotu ir nuolankiu Dievo tarnu pasijuto tik įžengęs į penktąjį savo gyvenimo dešimtmetį? 


Pamaldus krikščionis!

Nuo pažinties su Putinu pradžios „vilkams“ ėmė neįtikėtinai sektis. Vienas po kito „laimimi“ valstybės paskelbti konkursai viešiems renginiams organizuoti, į klubo sąskaitas pasipylė biudžeto pinigų srautai. Rusijos opozicionieriaus Aleksejaus Navalno pareiškimo, kad valdžia peni „vilkus“ milijonais eurų Chirurgas ne tik nepaneigė, bet netgi atšovė, kad pinigų skiriama per mažai. Pasakojama, kad nemažą dalį pajamų „vilkai“ gauna iš mažesnių Rusijos baikerių klubų kaip savotišką reguliariai mokamą duoklę už „leidimą veikti“. Būta konfliktų, susišaudymų, netgi aukų, tačiau „Naktinių vilkų“ vadovybės panašios bylos niekuomet nepaliečia. Nenuostabu. Juk Chirurgo bendražygių tarpe gausu įtakingų veikėjų. Pavyzdžiui, pernai pradėjo veikti regioninis „Naktinių vilkų“ skyrius Čečėnijoje, kurio vadovu, žinoma, tapo pats Ramzanas Kadyrovas.


Idėjinis stalinistas!

2014 m. „Nakties vilkai“ aktyviai dalyvavo ruošiant dirvą Krymo atplėšimui nuo Ukrainos, po to patruliavo kartu su „žaliais žmogeliukais“, statė barikadas ir kurstė gyventojus prieš Kijevo valdžią. Pasirodė žinių, kad kai kurie klubo nariai įsiliejo į ginkluotų Donbaso separatistų gretas. Tuo tarpu pats A. Zaldostanovas kūrė „Antimaidano“ judėjimą, atvirai ragindamas naikinti Rusijoje visas nepaklusnumo Kremliui užuomazgas. Nuo praeitų metų „Naktiniai vilkai“ pradėjo organizuoti provokacinius „pergalės maršus į Berlyną“ po sovietų vėliavomis. Kieno tai idėja – Zaldostanovo ar jo šeimininkų Kremliuje – iki šiol neaišku. 


Nieko asmeniško. Tik biznis!

Šiandiena „Naktinių vilkų“ ir Aleksandro Zaldostanovo imperiją sudaro ne tik Maskvos motociklininkų klubas ir jo skyriai Rusijoje bei užsienyje, bet ir saugos tarnybos, naktinių pasilinksminimų įstaigos, tatuiruočių salonai, o tai pat daugybė smulkesnių bendrovių, įmonių, verslo organizacijų. „Naktiniams vilkams“ nepriklausančių baikerių teigimu, Chirurgas seniai tapo verslininko ir politizuoto šoumeno hibridu, Kremliaus užsakymų vykdytoju, nieko bendra neturinčiu su kadaise laisvų žmonių tarpe užgimusia baikerystės dvasia, kurią iki pat medaus mėnesio su Putinu pats Zaldostanovas skelbėsi įkūnijantis. 

Vitalijus Michalovskis
 publikuota Lrytas svetainėje

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą